تزتاک

تزتاک برنامه‌ای است برای بیان تجربیات و دستاوردهای پژوهشگران ایرانی در عرصه‌های گوناگون معماری و شهرسازی در دانشگاه‌های مختلف دنیا؛ از آنجا که تز و پایان‌نامه هر فرد اصلی‌ترین فعالیت پژوهشی وی در مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد و حتی گاهی بخشی از زندگی فردی اوست، هر برنامه تزتاک به مرور پایان‌نامه/تز/رساله یک دانشجوی ایرانی در یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌پردازد.

رویدادهای تزتاک