مجله دوکومومو ایران

خبرنامه دوکومومو ایران

دوکومومو ایران، بخش ایرانی سازمان جهانی Docomomo International است. سازمان جهانی DOCOMOMO نهادی غیردولتی است که در زمینه حفاظت و مستندنگاری میراث معماری و شهرسازی مدرن فعالیت داشته و در کشورهای مختلف جهان دارای شعبه‌های فعال است. دوکومومو ایران در سال 1391 با ارائه پرونده درخواست عضویت در این سازمان جهانی و با حضور جمعی از اساتید و متخصصان این حوزه تشکیل شد. دانشگاه تهران در ارائه پرونده و تشکیل دوکومومو ایران نقش کلیدی داشته و به عنوان محل استقرار دوکومومو ایران معرفی شده است.
خبرنامه دوکومومو ایران با توجه به رویکردهای این نهاد و با هدف گسترش آگاهی و بالابردن سطح توجه جامعه تخصصی و عمومی نسبت به میراث معماری مدرن از بهار سال 1399 آغاز به کار کرد.
موسسه معماری اشتاد در گردآوری و تدوین خبرنامه دوکومومو ایران نقشی پویا و فعال دارد.

وبسایت دوکومومو ایران: www.docomomo.ir

وبسایت خبرنامه دوکومومو ایران:  www.journal.docomomo.ir