درباره ما

مؤسسه معماری اشتاد با هدف گسترش دانش در زمینه‌های مختلف و متنوع معماری فعالیت دارد. این مؤسسه با همکاری نهادها و سازمان‌های مختلف علمی و اجرایی رویدادها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مختلفی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید.