فراخوان مقالات مستندنگارانه برای انتشار در مجموعه کتاب‌های«معرفی و مستندنگاری میراث معماری مدرن و معاصر ایران»

دوکومومو ایران با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران و دانشگاه هنر مجموعه ‌کتاب‌هایی را با هدف شناسایی و معرفی میراث معماری مدرن و معاصر ایران منتشر می‌نماید. هدف از گردآوری این مجموعه، شناسایی و معرفی دستاوردهای پژوهشی و مستندنگارانه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در این حوزه و همچنین معرفی آثار برجسته و در عین حال کمتر شناخته شده میراث معماری مدرن و معاصر از سراسر کشور است.
بر این اساس از کلیه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به میراث معماری معاصر ایران برای معرفی پژوهش‌ها و مستندنگاری‌های علمی خود در این حوزه دعوت به عمل می‌آید. رویکرد مقالات برای این مجموعه کتاب‌ها، رویکرد مستندنگاری علمی-تحقیقی است.

موضوع و محورها:
این مجموعه در صدد معرفی مصادیق و نمونه‌های ارزشمند و کمتر شناخته‌شده میراث معماری مدرن و معاصر از سراسر ایران و مربوط به بازه زمانی 1285 تا 1360 است و معماری آنها لازم است در زمره معماری مدرن ایران محسوب شود.
محورهای اصلی شامل دسته‌بندی‌های کارکردی از بناهای مدرن ایران به شرح زیر هستند:
1. ساختمان‌های مسکونی: شامل گونه‌های مختلف مسکونی مدرن و معاصر ایران
2. ساختمان‌های اداری، تجاری و خدمات عمومی: شامل بناهای دولتی، حکومتی، قضایی، تجاری، درمانی و …
3. ساختمان‌های آموزشی و فرهنگی: بناهای آموزشی در تمامی سطوح، مراکز فرهنگی، بناهای مذهبی، بناهای یادمانی و …
4. ساختمان‌های صنعتی و عمرانی: کارخانه‌ها، صنایع، پل‌ها، تونل‌ها، بناهای عرصه حمل و نقل، نظامی و …
5. شهرسازی و منظر شهری: شهرک‌ها، مجموعه‌های شهری، میادین و …

ساختار مقالات:
رویکرد مقالات برای این مجموعه کتاب‌ها، رویکرد مستندنگاری علمی-تحقیقی است (مقالات مروری، تحلیلی، تطبیقی و سایر مقالاتی که فاقد جنبه‌های معرفی و مستندنگارانه باشند مورد نظر نمی‌باشد). مقالات حداقل دارای بخش‌های: معرفی بنا (نام بنا، کاربری، دهه احتمالی ساخت، نام مالک، نشانی و موقعیت بنا و …)، پیشینه، معرفی ویژگی‌های بنا، تغییرات و وضعیت کنونی بنا از نظر معماری و شهری باشد. همچنین تصاویر گویا و نقشه‌ها و ترسیمات کامل بنا نیز ضمیمه مقالات گردد.
آثار معرفی شده ترجیحاً پیش از این در منابع و کتب صاحب نام منتشر نشده باشند.

سازمان فراخوان:
کمیته علمی فراخوان مسئولیت بررسی، ارزیابی و انتخاب مقالات رسیده را بر عهده دارند.
– اعضای کمیته علمی:
دکتر سیدمحسن حبیبی
دکتر سعید حقیر
دکتر پیروز حناچی
مهندس بیژن شافعی
مهندس فرزانه صادق مالواجرد
دکتر محمدحسن طالبیان
دکتر علی عمرانی‌پور
دکتر سمیه فدایی نژاد
دکتر مصطفی کیانی
دکتر اسکندر مختاری طالقانی
دکتر حامد مظاهریان
دکتر منوچهر معظمی
مهندس نگار منصوری
مهندس هادی نادری
– دبیر کمیته علمی: هادی نادری (دبیر دوکومومو ایران)
– دبیر کمیته اجرایی: آرش آزموده
– اعضای کمیته اجرایی:
پدرام صدفی
نگارسادات حسینی (گرافیک)
فاطمه اکبری

تاریخ‌های کلیدی:

ردیفموضوعتاریخ
1اعلام فراخوان26 شهریور
2مهلت ارسال چکیده10 آبان
3داواری چکیده‌ها و اعلام به نویسندگان1 آذر
4مهلت ارسال اصل مقالات12 دی
5بررسی اصل مقالات و ارسال مجدد به نویسندگان در صورت لزوم10 بهمن
6فرصت ویرایش و دریافت نهایی مقالات30 بهمن
7انتشاربهار/تابستان 1400

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت دوکومومو ایران مراجعه فرمایید:

www.docomomo.ir

پست های مرتبط